כלייזמרים לאירועים

לפרטים שי - 058-7850000
klezmer770@gmail.com